10 

Zileja e derës ka disa tone zile opsionale nivele volumi që mund të rregullohen nga 0 dB në 110 dB.

Categories: ,
By Comments off September 7, 2023